Používání procesů podnikového modeléru

Procesy Enterprise Modeler umožňují navigaci v aplikaci LN založenou na procesech.

Zatímco navigace založená na aplikaci nabízí aplikace logicky sloučené do složek, modulů a balíčků, navigace založená na procesech tyto aplikace slučuje s ohledem na vaše úlohy. Výsledkem je namísto centralizované aplikace centralizovaný pohled na úlohu, kterou musí uživatel vykonat. Diagram znázorňuje aktivity seřazené v určitém pořadí. U každé úlohy můžete vytvořit samostatný obchodní proces. Za aktivity lze považovat relace LN, adresy URL, ručně prováděné činnosti nebo aplikace Microsoft Office.

Při práci s procesy Enterprise Modeler jste závislí na nastavení ověření, které vytvořil správce systému. Váš pracovní diagram může být zcela odlišný od diagramu vašich kolegů.