Optimalizace procesu pomocí Rychlého toku

Postup aktivace Rychlého toku pro možnost nabídky v relaci:

 1. Nejprve ověřte, zda možnost podporuje Rychlý tok. Proveďte následující kroky:
  1. Spusťte požadovanou relaci.
  2. Otevřete nabídku obsahující danou možnost.
  3. Pokud možnost nabídky podporuje Rychlý tok, zobrazí se za ní zaškrtávací políčko. Pokud je políčko prázdné, je Rychlý tok podporován, ale zatím nebyl pro tuto možnost aktivován. Pokračujte dalším krokem.
   Poznámka

   Pokud zaškrtávací políčko obsahuje ikonu blesku, Rychlý tok již byl pro tuto možnost aktivován.

 2. Uložte výchozí nastavení možnosti nabídky. Proveďte následující kroky:
  1. Vyberte možnost nabídky. Zobrazí se příslušné dialogové okno.
  2. V dialogovém okně upravte výchozí nastavení.
  3. V dialogovém okně klikněte na ikonu ozubeného kola a vyberte možnost Uložit výchozí.
  4. Dialogové okno zavřete.
 3. Znovu otevřete nabídku obsahující danou možnost. Zaškrtněte políčko za možností nabídky. V zaškrtávacím políčku se zobrazí ikona blesku. U možnosti nabídky jste nyní aktivovali Rychlý tok.
 4. Vyzkoušejte výsledky nastavení. Proveďte následující kroky:
  1. Z mřížky relace vyberte alespoň jeden záznam.
  2. Vyberte možnost nabídky, u které jste aktivovali Rychlý tok. Příslušné dialogové okno nastavení bude vynecháno.

Příklad

Nabídka Tisk v relaci Pořadí úprav (whinh5120m000) obsahuje možnost Pořadí úprav. Pokud vyberete tuto možnost, spustí se relace Vytisknout pořadí úprav (whinh5420m000). Tato relace nabízí několik karet, na kterých je potřeba vybrat zařízení a určit rozsah výběru a další parametry sestavy. Vaším cílem je pomocí Rychlého toku úpravu těchto karet přeskočit a vytisknout tak sestavu přímo.

Při potlačení úpravy karet relace Vytisknout pořadí úprav (whinh5420m000) postupujte následovně:

 1. Spusťte relaci Pořadí úprav (whinh5120m000).
 2. Otevřete nabídku Tisk relace. Použijte k tomu jeden z následujících postupů:
  • Pokud je vedle tlačítka Tisk na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni.
  • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Tisk.

  Za možností Pořadí úprav se zobrazí prázdné zaškrtávací políčko. To znamená, že Rychlý tok je podporován, ale zatím nebyl pro tuto možnost aktivován.

 3. V nabídce Tisk vyberte možnost Pořadí úprav. Spustí se tak relace Vytisknout pořadí úprav (whinh5420m000). V této relaci proveďte následující kroky:
  1. Na kartách Zařízení a Možnosti relace zadejte výchozí nastavení.
  2. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
  3. Vyberte možnost Uložit výchozí.
  4. Zavřete relaci Vytisknout pořadí úprav (whinh5420m000).
 4. Vraťte se k relaci Pořadí úprav (whinh5120m000).
 5. Otevřete znovu nabídku Tisk relace a zaškrtněte políčko za možností Pořadí úprav. V zaškrtávacím políčku se zobrazí ikona blesku. U možnosti Pořadí úprav jste nyní aktivovali Rychlý tok.
 6. Z mřížky relace Pořadí úprav (whinh5120m000) vyberte alespoň jeden záznam a v nabídce Tisk vyberte možnost Pořadí úprav. Sestava Pořadí úprav se nyní vytiskne přímo.