Přizpůsobení nabídek

Můžete přizpůsobit navigační nabídky LN, které se zobrazují v bočním navigačním panelu a nástroji LN Navigator. K dispozici jsou následující přizpůsobení:

 • Skrytí položek nabídky.
 • Zobrazení položek nabídky.
 • Změna pořadí položek v nabídce.

Tato funkce je k dispozici pouze tehdy, pokud je na serveru LN nainstalováno řešení Nástroje 1604255 nebo novější.

Nabídky můžete přizpůsobovat pouze po označení políčka Povolit přizpůsobení aplikace ve vlastnostech šablony uživatelských dat na serveru LN (relace Šablona uživatelských dat (ttams1110m000)).

Skrytí polí nabídky pomocí nabídky zkratky

Pokud chcete skrýt položku nabídky, klikněte na ni pravým tlačítkem a vyberte možnost Skrýt nabídku.

Položka nabídky je z nabídky odstraněna a nabídka se obnoví.

Obnovení skrytých položek nabídky můžete provést pomocí relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000).

Přizpůsobení nabídek pomocí relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000)

Přizpůsobení nabídek pomocí relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000):

 1. Vyberte položku Možnosti > Přizpůsobení nabídek. Spustí se relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000).
 2. Nabídku přizpůsobte. Relace obsahuje strom nabídky, který zobrazuje stromovou strukturu nabídky spouštění LN. Dvojitým kliknutím na nabídku ve stromu zobrazíte položky v nabídce.

  Podle potřeby můžete provádět různé akce, jako například:

  • Skrýt nebo zobrazit položky nabídky.
  • Změnit pořadí viditelných položek v nabídce.

  Prohlédněte si online nápovědu relace Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000).

 3. Změny uložte a relaci Přizpůsobení nabídek (ttadv9205m000) ukončete.