Editor vlastních skinů (uigwt0108m000)

Možnosti > Editor vlastních skinů

Pomocí tohoto editoru můžete upravovat vlastnosti barev pro různé prvky uživatelského rozhraní. Pozměněné vlastnosti barev můžete publikovat pro všechny uživatele svého prostředí LN UI.

K dispozici jsou následující akce:

 • Vytvořit vlastní skin.

  V editoru jsou zobrazena pole barev pro prvky uživatelského rozhraní. Tato pole barev můžete změnit na vlastní barvy. Výsledek změn se zobrazuje na panelu náhledu. Po kliknutí na tlačítko Uložit se nové nastavení uloží do skinu "Vlastní".

 • Otestovat vlastní skin.

  Než nový skin publikujete, je k dispozici pouze vám. Chcete-li nový skin otestovat, vyberte v nastavení svého uživatelského profilu skin "Vlastní". Poté se odhlaste a znovu přihlaste. Nové nastavení barev se projeví v celém rozhraní. Dokud není nový skin publikován, je nové nastavení barev k dispozici pouze vám.

 • Publikovat vlastní skin.

  Chcete-li nový skin zpřístupnit všem uživatelům svého prostředí LN UI, je nutné jej publikovat. Provedete to kliknutím na tlačítko Publikovat v tomto editoru.

  Chce-li uživatel nový skin použít, musí v nastavení svého uživatelského profilu vybrat skin "Vlastní". Poté se musí odhlásit a znovu přihlásit.

Poznámka

K použití editoru je nutné oprávnění. Oprávnění je třeba nakonfigurovat v relaci Šablona uživatelských dat (ttams1110m000).

Příkazy

Tato tabulka zobrazuje příkazy na panelu nástrojů:

Příkaz Popis
Uložit a zavřít Uloží aktuální nastavení bez zveřejnění pro všechny uživatele a zavře relaci.
Uložit Uloží aktuální nastavení.
Vrátit se k uloženému Vrátí nastavení k poslednímu uloženému stavu.
Publikovat Zpřístupní vlastní skin, který je aktuálně viditelný v editoru, pro všechny uživatele prostředí. Nový vlastní skin přepíše stávající vlastní skin.

Může být pouze jeden aktivní vlastní skin, aktivní je tedy jen naposledy publikované nastavení.

Odstranit Odstraní vlastní skin pro všechny uživatele prostředí. Výběr možnost "Vlastní" v uživatelském profilu na kartě Preference již není k dispozici. Pro uživatele, kteří měli vybraný skin "Vlastní", se uživatelské nastavení vrátí automaticky na výchozí skin.
Akce > Odebrat všechna přizpůsobení skinů Vrátí veškeré nastavení v editoru na původní výchozí hodnoty.
Akce > Stáhnout barvy Stáhne aktuální aktivní nastavení jako soubor .json.
Akce > Nahrát barvy Pomocí tohoto příkazu nahrajete soubor .json s vlastním nastavením barev.