Importování oblíbených položek (uigwt0102s010)

Možnosti > Nastavení > Nové > Oblíbené položky > Importovat jako oblíbené položky > Procházet > OK

Pomocí této stránky vyberte skupiny zkratek a položky, které chcete importovat z vybraného souboru zkratek.

Ve výchozím nastavení nejsou některé položky zástupce podporovány. Tyto položky nelze vybrat.

Vybrané skupiny a položky jsou importovány. Nevybrané nebo nepodporované skupiny a položky nejsou importovány. Po importování musíte restartovat aplikaci LN UI.

Importované zkratky se konvertují na oblíbené položky. Když používáte aplikaci LN UI v samostatném režimu, tyto oblíbené položky se zobrazí v panelu Oblíbené.