Uživatelské profily (uigwt0102m000)

Možnosti > Nastavení

Na této stránce naleznete dostupné uživatelské profily pro jednotlivá prostředí aplikace LN.

Uživatelský profil obsahuje následující údaje:

 • Nastavení uživatelského rozhraní pro daného uživatele
 • Historii příkazu „Spustit program“
 • Historii příkazu „Naposledy použité relace“

Pokud je v prostředí aplikace LN nastaven více než jeden uživatelský profil, můžete na této stránce určit, který z nich je výchozí. Tento výchozí uživatelský profil se použije při spuštění rozhraní LN UI. Pokud existuje více profilů a není vybrán žádný výchozí uživatelský profil, budete při spuštění aplikace LN UI vyzváni k výběru profilu.

Jestliže jste zatím tuto stránku nikdy k vytvoření uživatelského profilu nepoužili, rozhraní LN UI při prvním otevření tohoto rozhraní LN UI automaticky vytvoří uživatelský profil s názvem „Výchozí“.

Tato stránka slouží k provádění následujících úloh:

 • Nastavení nebo změna výchozího uživatelského profilu.
 • Vytvoření uživatelských profilů.
 • Duplikace uživatelských profilů.
 • Odstranění uživatelských profilů.

Postup nastavení nebo změny výchozího uživatelského profilu:

 1. Ze seznamu vyberte uživatelský profil.
 2. Klikněte na tlačítko Nastavit výchozí.

Postup vytvoření uživatelského profilu:

 1. Klikněte na toto tlačítko:

 2. Zadejte potřebné údaje a klikněte na toto tlačítko:

Postup duplikace uživatelského profilu:

 1. Ze seznamu vyberte profil, který chcete duplikovat.
 2. Klikněte na toto tlačítko:

  Vybraný profil se zkopíruje do nového profilu.

 3. Zadejte potřebné informace.
 4. Profil uložíte kliknutím na toto tlačítko:

 5. Nový profil je možné také nastavit jako výchozí. Jednoduše profil vyberte a klikněte na tlačítko Nastavit výchozí.