Prostředí LN (uigwt0101m000)

Možnosti > Nastavení > Uživatelské nastavení > Prostředí LN

Na této stránce naleznete prostředí LN, která jsou dostupná z tohoto serveru LN UI. Pokud je k dispozici více prostředí, můžete na této stránce nastavit výchozí prostředí.

Výchozí prostředí se použije při spuštění rozhraní LN UI mimo aplikaci Infor Ming.leTM. Pokud rozhraní LN UI spustíte v rámci aplikace Infor Ming.le, nebude mít nastavení výchozího prostředí žádný vliv.

Postup nastavení nebo změny výchozího prostředí:

  1. Vyberte prostředí.
  2. Klikněte na tlačítko Nastavit výchozí.

Postup správy seznamu uživatelských profilů pro prostředí:

  1. Vyberte prostředí.
  2. Klikněte na tlačítko Uživatelské profily.