Uživatelské profily

Rozhraní LN UI ukládá nastavení uživatelského rozhraní pro daného uživatele v podobě uživatelského profilu. V následující části naleznete příklady nastavení uložených v podobě uživatelského profilu:

  • Historie dialogového okna Spustit program
  • Přehled naposledy použitých relací
  • Příkaz BSE

Při prvním spuštění rozhraní LN UI se automaticky vytvoří výchozí uživatelský profil.

Pomocí položky Nastavení v nabídce Možnosti můžete provádět následující akce:

  • Změnit uživatelský profil.
  • Vytvořit další uživatelské profily.
  • Nastavit výchozí uživatelský profil.

Podrobnosti naleznete v online nápovědě.