Nastavení Společnost EM vždy odpovídá společnosti ERP

Nastavení Společnost EM vždy odpovídá společnosti ERP pomáhá určit, zda parametr DEM automaticky odpovídá parametru společnosti Enterprise Modeler.

Nastavení lze upravit v rámci uživatelského profilu. Standardně je nastavení aktivní.