Představení

Po částečném vyplnění pole vám funkce Automatické dokončení umožní vybrat nejvhodnější položku ze seznamu.

Funkce Automatické dokončení je u polí s definovanou relací přiblížení dostupná pouze v případě, že je příslušné pole tabulky propojeno s jinou tabulkou.

Pole podporující funkci Automatické dokončení jsou doplněna o zvláštní tlačítko pro přiblížení s rozevírací nabídkou v podobě šipky.

Poznámka

U segmentovaných polí není funkce Automatické dokončení k dispozici.