Ověření výsledku importu

Výsledky importu naleznete v souboru s popisem importu z aplikace Excel ve sloupcích A až C. Výsledky importu můžete ověřit prohlédnutím obsahu těchto sloupců.

Sloupec A obsahuje případné podmínky chyb. Sloupec B a C obsahuje podrobné informace o chybě při importu. Pokud k žádné chybě nedojde, naleznete ve sloupci A údaj „OK“ a sloupce B a C budou prázdné.