Přizpůsobení zobrazení

Několik relací obsahuje více zobrazení pro řazení a procházení záznamů různými způsoby.

Chcete-li přepínat mezi zobrazeními, proveďte jednu z těchto akcí:

 • Klikněte na šipku dolů u tlačítka Hledat na panelu nástrojů.
 • Vyberte možnost Zobrazení > Třídit podle.

Dostupnost akce závisí na nastavení parametrů nástrojů LN.

Poznámka

Funkce přizpůsobení zobrazení není k dispozici ve všech relacích s více zobrazeními.

Postup přizpůsobení zobrazení relace:

 1. Klikněte na ikonu ozubeného kola na panelu nástrojů relace.
 2. Vyberte možnost Přizpůsobení zobrazení.
  Spustíte tak relaci Přizpůsobení zobrazení.
 3. Zobrazení následně přizpůsobte.
  Relace zobrazuje dostupná zobrazení a odpovídající pole klíčů.
  Můžete zkopírovat standardní zobrazení do přizpůsobeného zobrazení a poté přizpůsobené zobrazení upravit. Standardní zobrazení nelze měnit.
  Prohlédněte si online nápovědu relace Přizpůsobení zobrazení.