Podpora popisů citlivosti

Rozhraní LN UI podporuje používání popisů citlivosti.

Tyto popisy umožňují určit úroveň citlivosti dat.

Každé úrovni citlivosti je přiřazen vlastní popis. Prohlédněte si následující příklad:

Úroveň citlivosti Popis citlivosti
10 Normální
20 Střední
30 Vysoká
40 Velmi vysoká

Každé úrovni citlivosti je přiřazena vlastní barva.

V nástrojích LN je možné úrovně citlivosti přidělit následujícím prvkům:

  • Pole tabulky
  • Tabulky
  • Relace
  • Záznamy

Popisy citlivosti mohou být zobrazeny na formulářích a záznamech.

Další informace naleznete v kapitole „Popisy citlivosti“ v online nápovědě k aplikaci Enterprise Server.