Funkce hromadné hlavní tabulky

Relaci Hromadná hlavní tabulka lze nastavit tak, aby umožňovala hloubkové kopírování nebo odstraňování. Funkce hloubkového kopírování nebo odstraňování v relaci Hromadná hlavní tabulka umožňuje kopírovat nebo odstraňovat data ze záhlaví i všech ostatních řádků v souvisejících relacích.

V relaci Hromadná hlavní tabulka se používá implicitní ukládání. Data se tedy uloží v následujících případech:

  • Při přepnutí z relace záhlaví na související relaci.
  • Při přepnutí ze související relace na relaci záhlaví.