Podpora pracovního postupu ION

Některé relace podporují použití pracovního postupu ION. Tyto relace lze používat k provádění změn u obchodních objektů. Tyto změny je vždy nutné předložit ke schválení. Obchodní objekt je možné dále zpracovat až po schválení těchto změn.

Další informace naleznete v kapitole „Ověření dokumentu“ v dokumentaci Infor Enterprise Server – Příručka správce.

Tato tabulka popisuje další příkazy, které jsou dostupné v relacích podporujících pracovní postupy ION:

Příkaz Popis
Odeslat Odešle vybraný objekt ke schválení.

Tento příkaz je dostupný v podobě tlačítka na panelu nástrojů v relaci.

Odvolat Podá žádost o ignorování veškerých změn, které u objektu proběhly. Tento příkaz lze použít, pokud chcete například provést další změny u již odeslaného objektu.

Tento příkaz je dostupný v nabídce Akce v relaci.

Vrátit se ke schválenému Zruší všechny provedené úpravy objektu.

Tento příkaz je dostupný v rozevírací nabídce tlačítka Uložit.