Použití funkce Automatické dokončení

Pokud budete chtít funkci Automatické dokončení použít u polí pro přiblížení, pole částečně vyplňte a stiskněte klávesu TAB. Jestliže jsou k dispozici odpovídající položky, otevře se seznam, ve kterém budou tyto položky uvedeny. Prohlédněte si následující příklad.

Příklad

Do pole Národní prostředí v relaci Data zařízení zadejte znak „I“ a stiskněte klávesu TAB. Otevřete tak seznam národních prostředí začínajících písmenem „I“.

Upozornění

  • Seznam funkce Automatické dokončení dokáže zobrazit nejvýše sedm položek. Pokud by bylo k dispozici více položek, zobrazí se na konci seznamu tlačítko Další. Toto tlačítko poskytuje stejnou funkci přiblížení jako tlačítko pro přiblížení.

  • Položka je považována za shodnou v případě, kdy primární klíč (kód) související tabulky začíná uvedeným znakem.
  • Jestliže pole nastavíte tak, aby umožňovalo vyhledávání popisu, zobrazí se i položky, u kterých zadaným znakem začíná jejich popis.
  • Vyhledávání nerozlišuje velká a malá písmena.
  • Zadáním dalších znaků do pole můžete vyhledávání dále zúžit.

    Příklad: Do pole Oddělení v relaci Zaměstnanci zadejte číslo „0“ a stiskněte klávesu TAB. Seznam bude obsahovat oddělení začínající číslem „0“. Poté zadejte číslo „1“. Seznam bude nyní obsahovat oddělení začínající číslem „01“.

  • V seznamu naleznete položky, které se aktuálně používají (jsou zobrazené nebo zadané). Položka proto nemusí být vhodná pro momentální situaci, která v relaci nastala.
  • Při výběru položky ze seznamu se daná hodnota použije (zkopíruje do pole) po stisknutí klávesy TAB nebo kliknutí na jiné pole.
  • Seznam zavřete stisknutím klávesy Esc.