Úvod k podnikovému modeléru

Procesy LN Enterprise Modeler můžete spustit na bočním navigačním panelu v aplikaci Infor Ming.le-LN Plug-in.

Po spuštění procesu se na panelu aplikace otevře grafický model obchodního procesu.

Při práci z grafického modelu na panelu aplikace jsou uvedené obrázky interaktivní. Některé zastupují procesy, zatímco jiné relace LN nebo další modelované aplikace. Grafický model procesu slouží ke zjednodušení každodenních pracovních úkonů.