Určení obecného nastavení

Obecná nastavení jsou platná pro všechny relace, u kterých jste nezadali konkrétní nastavení pro danou relaci. Tato nastavení je třeba obvykle určit pouze jednou.

Postup určení obecného nastavení:

  1. Spusťte relaci, ve které můžete exportovat data do aplikace Excel. Spusťte například relaci Nákupní objednávky (tdsls4100m000).
  2. Použijte jeden z následujících postupů:
    • Pokud je vedle tlačítka Excel na panelu nástrojů zobrazena šipka dolů, klikněte na ni. Poté vyberte možnost Nastavení.
    • Pokud se šipka dolů nezobrazí, vyberte možnost Akce > Export a import > Nastavení.

    Spustíte tak relaci Nastavení integrace aplikace Excel (ttstpssidef).

  3. Uživatelé Infor Ming.le. Určete výchozí nastavení pro export a import. Viz nápověda pro relaci. Nastavení pro import platí pouze pro
  4. Nastavení uložte a relaci Nastavení integrace aplikace Excel (ttstpssidef) zavřete.