O této příručce

Tento dokument popisuje postup použití modulu Infor Ming.le-LN Plug-in.

Některé snímky obrazovky uvedené v této dokumentaci mohou vycházet z předchozích verzí modulu Infor Ming.le-LN Plug-in. Proto se mohou od zpracování vašeho modulu Infor Ming.le-LN Plug-in částečně lišit. Popsané funkce jsou však totožné.