Invloed van artikelconversie op logistieke eenheden op onderste niveau

De conversie van artikelen is in de volgende situaties van invloed op de detailgegevens van voorraadpunten van de logistieke eenheden op het onderste niveau:

Conversie van partijen

 • Bij de volgende conversies worden de partijgegevens aan de logistieke eenheid toegevoegd in de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000). Als er, voorafgaande aan de conversie, geen voorraadpuntgegevens aanwezig waren, is het selectievakje Voorraadpuntgegevens aanwezig in de sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000) ingeschakeld:

  • Niet-partijgestuurd naar laag-volume partijgestuurd
  • Hoog-volume partijgestuurd naar laag-volume partijgestuurd (als er geen partijregistratie is uitgevoerd)
 • Niet-partijgestuurd naar hoog-volume partijgestuurd

  Partijgegevens worden niet gegenereerd. De gebruiker kan partijnummers registreren in de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000).

 • Laag-volume partijgestuurd naar hoog-volume partijgestuurd

  De partijgegevens in de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000) blijven ongewijzigd.

 • Partijgestuurd naar niet-partijgestuurd

  De partijcode wordt uit de voorraadpuntgegevens van de logistieke eenheid verwijderd. Als het artikel niet seriedragend is en de uitslagmethode op Per locatie staat, worden de voorraadpuntgegevens verwijderd en wordt het selectievakje Voorraadpuntgegevens aanwezig Voorraadpuntgegevens aanwezig in de sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000) uitgeschakeld.

Conversie van serienummers

 • Laag-volume seriedragend naar hoog-volume seriedragend

  De partijgegevens in de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000) blijven ongewijzigd.

 • Niet seriedragend naar hoog-volume seriedragend

  Er worden geen gegevens van serienummers gegenereerd. De gebruiker kan serienummers registreren in de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000).

Conversie uitslagmethode

 • LIFO of FIFO naar Per locatie

  In de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000) wordt de voorraaddatum verwijderd. Als het artikel niet seriedragend is en niet-partijgestuurd, worden de voorraadpuntgegevens verwijderd. Als het artikel hoog-volume seriedragend of partijgestuurd is en er geen partij- of serieregistratie wordt uitgevoerd, worden de voorraadpuntgegevens van de logistieke eenheid verwijderd. Als de voorraadpuntgegevens van de logistieke eenheid zijn verwijderd, is het Voorraadpuntgegevens aanwezig selectievakje in de sessie Logistieke eenheden (whwmd5130m000) uitgeschakeld.

 • Per locatie naar LIFO of FIFO

  In de sessie Voorraadpuntgegevens logistieke eenheid (whwmd5136m000) worden voorraadpuntgegevens van de logistieke eenheid aangemaakt als het artikel niet seriedragend of partijgestuurd is. Als het artikel partijgestuurd of seriedragend is, worden de voorraadpuntgegevens bijgewerkt