Bedragen belast.inhoud. voor betaaladviezen / Boek.geg. EBS (tfcmg1118s000)

Deze sessie kunt u gebruiken om voor de belastinginhouding de bedragen, het belastingjaar, de grootboekrekeningen en dimensies voor belastingen op te vragen voor betaaladviezen, en om boekingsgegevens voor elektronische bankafschriften (EBS) op te vragen.

Voor de belastinginhouding kunnen de bedragen, het basisjaar, de grootboekrekeningen en dimensies voor elke belastingcode en het volgnummer worden gemuteerd voor de volgende mutaties:

  • Vooruitbetaling of periodieke betalingsopdracht in een betaaladvies.
  • Vooruitbetaling aangemaakt in de sessie Boekingsgegevens elektronische bankafschriften (tfcmg5513m000).
NB

Belastinginhouding op vooruitbetalingen is alleen toegestaan als het selectievakje Belastinginhouding op vooruitbetalingen in de sessie Parameters CMG (tfcmg0100s000) ingeschakeld is.

Betalingsbatch

Het nummer van de betalingsbatch.

Factureren-door relatie

De relatie die facturen stuurt naar uw organisatie. Meestal is dit de debiteurenadministratie bij de crediteur. De definitie omvat de default valuta en wisselkoers, de factureermethode en frequentie, informatie over de kredietlimiet van uw organisatie, de betalingsvoorwaarden en de wijze van betalen en de gerelateerde betalen-aan relatie.

Origineel bedrijf

Een bedrijf waarin financiële gegevens worden geboekt in Fin. administratie. Aan één financieel bedrijf kunnen één of meer enterprise-eenheden van meerdere logistieke bedrijven worden gekoppeld.

Soort advies

Het soort betaaladvies.

Mutatiesoort

Een door de gebruiker gedefinieerde code van drie tekens die wordt gebruikt om documenten mee aan te duiden. Het volgnummer van de documenten is afkomstig van de serie die aan de mutatiesoort is gekoppeld.

Periodieke betalingsopdracht

Het documentnummer voor de periodieke betalingsopdracht.

Nummer schemaregel

Het schemaregelnummer van de periodieke betalingsopdracht.

Volgnummer

Het nummer van de betalingsregel die verwijst naar de schemaregel van de periodieke betalingsopdracht.

Land/belastingcode

Het land waarin u BTW moet betalen of aangeven. Het belastingland kan afwijken van het land waar de service is verleend of de goederen zijn geleverd.

Belastingcode

De belastingcode voor het berekenen van het belastingbedrag.

Registratiecode

De registratiecode van de jurisdictie per registratie.

Identificatienummer

Het identificatienummer dat is gekoppeld aan de registratiecode.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de registratiecode.

Identificatienummer

Het identificatienummer van de relatie.

De wettelijke naam die is gekoppeld aan de relatie.

Belast.volgnr.

Het volgnummer van de belastingcode.

Het nummer wordt alleen voor meervoudige belastingcodes gegenereerd. Het nummer is nul als het bedrijf een enkelvoudige belastingcode heeft.

Soort belasting

Het soort belasting waarvoor de belastingcode wordt gedefinieerd.

Belastingsoort

Geeft aan of de belasting moet worden betaald bij het aanmaken van de factuur of nadat de factuur is betaald.

Jaar limiet belastinginhouding

Het boekjaar waarvoor de belastinginhouding moet worden berekend.

Belastbaar bedrag in factuurvaluta

Het bedrag van de ingehouden belasting.

Factuurvaluta

De factuurvaluta waarin het belastbare bedrag wordt uitgedrukt.

Belastingbedrag

Het bedrag van de ingehouden belasting.

Belasting-grootboekrekening

De grootboekrekeningen die zijn gedefinieerd voor de belastingbedragen.

NB

U moet op de velden Inkoopbelasting op vooruitbetalingen en Inkoopbelasting bij toekenning van vooruitbetalingen voor de volgende sessies grootboekrekeningen definiëren voor de ingehouden belastingbedragen.

  • De sessie Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0170s000) voor meervoudige belastingcodes.
  • De sessie Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0171s000) voor een enkelvoudige belastingcode.
Dimensie

Rekening voor uitsplitsing van bedragen die worden geboekt op grootboekrekeningen. Deze uitsplitsing geeft verticaal inzicht in de informatie op de grootboekrekeningen.

Dimensie 1

De omschrijving of naam die bij de code hoort.