Documentaire importkredieten (tcgtc0150m100)

Deze sessie kunt u gebruiken om documentaire importkredieten op te vragen en te muteren.

Bedrijvenset

Een set van financiële bedrijven waarvoor u specifieke belastinggegevens kunt instellen en/of verslagen kunt genereren, zoals de Intrastat-aangifte. Een set financiële bedrijven kan een of meer financiële bedrijven bevatten.

Bedrijf

Een werkomgeving waarin u logistieke of financiële mutaties kunt uitvoeren. Alle gegevens die betrekking hebben op de mutaties worden opgeslagen in de database van het bedrijf.

Afhankelijk van de soort gegevens die het bedrijf beheert, is het bedrijf:

 • Een logistiek bedrijf
 • Een financieel bedrijf
 • Zowel een logistiek als een financieel bedrijf

In een multi-company structuur kan de database van het bedrijf gedeeltelijk alleen voor het bedrijf fungeren en gedeeltelijk bestaan uit databasetabellen die het bedrijf deelt met andere bedrijven.

ID documentair krediet

Het gegenereerde identificatienummer van het documentair krediet.

Versie

Het versienummer van het documentair krediet. Dit nummer wordt verhoogd met 1 wanneer een document wordt gekoppeld of wanneer de goedkeuring van het documentair krediet ongedaan wordt gemaakt zodat er correcties kunnen worden doorgevoerd.

NB

U kunt alleen de meest recente versie van het documentair krediet wijzigen.

Status afroepschemavrijgave

De status van het documentair krediet.

Toegestane waarden

Voorlopig

De initiële status van het documentair krediet.

Afgesloten

De procedure voor documentaire kredieten is voltooid.

Geannuleerd

Het documentair krediet wordt niet meer gebruikt. Gebruikers kunnen de status van het documentair krediet in elke fase van de procedure instellen op Geannuleerd.

Definitief

De documenten die aan het documentair krediet zijn gekoppeld, kunnen worden goedgekeurd of, in het geval van contractleveringen, worden geactiveerd. Ook kunnen controles op documentnaleving worden uitgevoerd voor het documentair krediet.

Aangevraagd

Van toepassing op documentaire importkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse inkoop. De inkoper heeft het verzoek voor het openen van een documentair krediet verzonden aan de kredietopenende bank.

Ontvangen

Bij documentaire importkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse inkoop geeft deze status aan dat het documentair krediet is ontvangen van de kredietopenende bank.

Bij documentaire exportkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse verkoop geeft deze status aan dat verkoper instemt met de inhoud van het documentaire krediet dat is ontvangen van de adviserende bank.

Afgegeven

Bij documentaire importkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse inkoop geeft deze status aan dat de kredietopenende bank het documentaire krediet heeft afgegeven aan de adviserende bank.

Retour

Van toepassing op documentaire exportkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse verkoop. Het documentair krediet dat is ontvangen van de inkoper, moet worden gewijzigd.

Geaccepteerd

Van toepassing op documentaire exportkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse verkoop. Het documentair krediet is acceptabel voor de verkoper.

Verzonden

Van toepassing op documentaire exportkredieten of documentaire kredieten voor binnenlandse verkoop. De vereiste documenten zijn overhandigd aan de adviserende of bevestigende bank en de goederen zijn verzonden.

Het bedrag dat is vastgelegd in de documentaire kredieten, is betaald.

Goedgekeurd

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het documentair krediet goedgekeurd.

Nummer documentair krediet

Het handmatig ingevoerde nummer van het documentair krediet, bijvoorbeeld het nummer van de kopie van het documentair krediet ontvangen van de adviserende bank of de kredietopenende bank.

Doorlopend

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het documentair krediet doorlopend.

Onherroepelijk

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het documentair krediet onherroepelijk.

Gegevens deelzending

Tekst over de deelzending.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Overslag toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is zending aan een tussenliggende bestemming toegestaan.

De instelling van dit selectievakje heeft geen invloed op de zendingsprocedure van Magazijnbeheer.

Overslaggegevens

Tekst over de overslag.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Verzendperiode van

De eerste datum van de periode waarin verzending van de goederen moet plaatsvinden.

T/m verzendperiode

De laatste datum van de periode waarin verzending van de goederen moet plaatsvinden.

Aantal verzenddagen

Het aantal dagen vanaf de Ingangsdatum waarop verzending van de goederen moet plaatsvinden.

Extra zendinggegevens

Extra informatie over de goederenzending.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Van

De locatie waarvandaan de goederen verhandeld onder het documentair krediet moeten worden verzonden.

Laadhaven

De zeehaven of luchthaven waar de goederen moeten worden geladen. De laadhaven moet worden aangegeven op de transportdocumenten die de verkoper aan de bank dient te overhandigen om te worden betaald.

Overdraagbaar

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het documentair krediet overdraagbaar.

Loshaven

De zeehaven of luchthaven waar de goederen moeten worden gelost. De loshaven moet worden aangegeven op de transportdocumenten die de verkoper aan de bank dient te overhandigen om te worden betaald.

Eindbestemming

De eindbestemming zoals aangegeven in het documentair krediet. De eindbestemming moet worden aangegeven op de transportdocumenten die de verkoper aan de bank dient te overhandigen om te worden betaald.

Leveringscondities

De overeenkomsten met de relatie ten aanzien van de manier waarop de goederen geleverd worden. Relevante informatie wordt op verschillende orderdocumenten afgedrukt.

Verzekeringsmaatschappij

De verzekeringsmaatschappij die de verzekering dekt van de goederen van het documentair krediet. Verzekeringsmaatschappijen worden gedefinieerd als relaties.

Polisreferentie

Het referentienummer van de verzekeringspolis.

Reisbeding polis

De details van de zending die wordt gedekt door de verzekeringspolis van het documentair krediet.

Vestigingsbeding polis

De details van de locatie waarnaar goederen kunnen worden verzonden die worden gedekt door de verzekeringspolis van het documentair krediet.

Stand-by

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is het documentair krediet van de soort stand-by.

Risicodekking

De details van de risico's die worden gedekt door de verzekeringspolis van het documentair krediet.

Extra opmerkingen

Extra opmerkingen over de verzekeringspolis.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Totaal verzekeringsbedrag

Het totaalbedrag dat wordt gedekt door de verzekeringspolis.

Tekst

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, is er aanvullende tekst over het documentair krediet beschikbaar.

De tekst waarnaar op dit veld wordt verwezen, wordt aangemaakt met behulp van de editor die u op de werkbalk kunt selecteren. U kunt ook notities aanmaken in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Gebruikt bedrag

Het bedrag van de verzekering dat is betaald.

Beschikbaar bedrag

Het totale verzekeringsbedrag min het gebruikte bedrag.

Ingangsdatum polis

De datum waarop de verzekeringspolis geldig wordt.

Vervaldatum polis

De datum waarop de verzekeringspolis vervalt.

Begunstigde

De inkoper, ook wel de klant genoemd.

Dekkingsdatum polis

De datum waarop de dekking geldig wordt, zoals weergegeven op de pagina van het polisdocument met de polisdatum.

Wijzigingsnummer

Het identificatienummer van het amendement. Dit nummer moet het laatste nummer zijn in de reeks van alle aangemaakte amendementen, ongeacht de middelen waarmee eerdere amendementen zijn verzonden.

Referentie afzender

De referentie die is toegewezen door de afzender ter identificatie van het bericht.

Referentie ontvanger

Het referentienummer dat door de ontvanger van het bericht is toegewezen aan het documentair krediet.

Referentie kredietopenende bank

Het nummer van het documentair krediet van de kredietopenende bank. Dit veld wordt gebruikt als het bericht is verzonden door een andere bank dan de kredietopenende bank, bijvoorbeeld de adviserende bank.

Extra opmerkingen

Aanvullende informatie.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Datum gewijzigd

De datum waarop de huidige versie van het documentair krediet is gewijzigd.

Gewijzigd door

De gebruiker die het documentair krediet heeft gewijzigd.

Bank van aanvrager

De bank van de aanvrager of inkoper, indien deze anders is dan de kredietopenende bank. Dit veld wordt gebruikt als de bank van de aanvrager het documentair krediet niet kan afgeven, bijvoorbeeld vanwege bedrijfs- of overheidsvoorschriften.

Beschikbaar bij bank

De bank waarbij het krediet beschikbaar is (de plaats voor presentatie) en een indicatie van hoe het krediet beschikbaar is.

Kredietopenende bank

De bank die een documentair krediet afgeeft en naar de adviserende bank stuurt namens de inkoper.

Adviserende bank 1

De bank die een documentair krediet accepteert van de kredietopenende bank. De adviserende bank controleert de echtheid van het documentair krediet en stuurt het documentair krediet door naar de verkoper. De adviserende bank neemt geen betalingsverplichtingen over. De adviserende bank is doorgaans gevestigd in het land van de verkoper en kan de bank van de verkoper zijn.

Openingsdatum

De datum waarop het documentair krediet is afgegeven.

Ingangsdatum

De datum waarop het documentair krediet geldig wordt.

Default waarde

De Openingsdatum.

Vervaldatum

De datum waarop het documentair krediet vervalt. Dit is de laatste datum waarop het documentair krediet kan worden gepresenteerd.

Plaats vervallen

De plaats waar de documenten moet worden gepresenteerd. Bijvoorbeeld de locatie van de kredietopenende bank of de locatie van de adviserende bank.

Recentste verzenddatum

De laatste datum waarop het laden van de goederen is toegestaan.

Deze datum kan niet later zijn dan de datum die is opgegeven op het veld Vervaldatum polis.

Valuta

Een algemeen geaccepteerd ruilmiddel, zoals munten, bankbiljetten en andere financiële middelen.

De volgende soorten valuta zijn beschikbaar in LN:

 • Eigen valuta, die intern door bedrijven wordt gebruikt voor het berekenen van kosten, vastleggen van begrotingen en het registreren van belastingbedragen
 • Mutatievaluta, die wordt gebruikt bij mutaties met relaties, zoals orders en facturen.
Bedrag

Het te betalen bedrag onder het documentair krediet.

Maximum bedrag

Het bedrag hoger dan het bedrag van het documentair krediet dat wordt gedekt door het documentair krediet.

Het definitieve bedrag dat de inkoper moet betalen, kan hoger zijn dan het originele bedrag van het documentair krediet, bijvoorbeeld vanwege transport- of verzekeringskosten.

Het maximumbedrag wordt handmatig opgegeven of wordt berekend door optelling van het percentage dat is opgegeven op het veld Bedragtolerantie (+).

Verbruikt bedrag besteld

Het totale bestelbedrag van de documentregels die aan het documentair krediet zijn gekoppeld.

Details van dit bedrag zijn beschikbaar op het tabblad Verbruik in de regelsectie van deze sessie.

Verbruikt bedrag leveringen

Het totale bedrag van de goederen op bevestigde zendingsregels of ontvangst regels gerelateerd aan de documentregels die aan het documentair krediet zijn gekoppeld.

Details van dit bedrag zijn beschikbaar op het tabblad Verbruik in de regelsectie van deze sessie.

Referentie handelsvergunning

De vergunning voor het importeren of exporteren van de goederen die worden verkocht onder het documentair krediet.

Vervaldatum vergunning

De datum waarop de handelsvergunning vervalt.

Goederenomschrijving

De omschrijving van de goederen die worden verkocht onder het documentair krediet.

Referentie vooradvies

Een kort advies over het documentair krediet dat door de kredietopenende bank is verzonden naar de adviserende bank. Hiermee wordt de ontvanger op de hoogte gebracht dat de inkoper een documentair krediet voor een bepaald bedrag heeft geopend voor de verkoper (begunstigde).

Notificatie van afzender aan ontvanger

Additionele informatie van de afzender, de kredietopenende bank, naar de ontvanger, de adviserende bank, over de verrekening van het documentair krediet.

Additionele voorwaarden

Extra voorwaarden voor de verrekening van het documentair krediet.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Opmerkingen

Extra informatie over de voorwaarden van het documentair krediet.

NB

U kunt ook informatie toevoegen in de sessie Notities (tcstl1650m000). Deze sessie is beschikbaar op het tabblad Notities.

Geldende regels

De regels waaraan het documentair krediet is onderworpen.

Toegestane waarden

 • EUCP Latest Version
 • EUCPURR Latest Version
 • ISP Latest Version
 • Overig
 • UCP Latest Version
 • UCPURR Latest Version
Beschikbaar

De beschikbaarheidsopties voor het documentair krediet.

Toegestane waarden

 • Zichtbetaling

  De betaling wordt gedaan zodra de kredietopenende bank of de bank genoemd in het documentair krediet de presentatie heeft gezien. De bank vervult zijn betalingsverplichting met recht van regres. De bank kan het bedrag betaald aan de begunstigde terugeisen als de kredietopenende bank oordeelt dat de documenten niet aan de voorwaarden voldoen.
 • Uitgestelde betaling

  De betaling wordt gedaan na de periode die in het documentair krediet is opgegeven. De betalingsperiode wordt doorgaans bepaald als een specifiek aantal dagen na de datum waarop de documenten zijn gepresenteerd of na de datum van het transportdocument. Voor een uitgestelde betaling zijn geen wissels of concepten vereist.
 • Acceptatie

  De betaling wordt gedaan op de vervaldatum nadat de bank het concept en de vereiste documenten gepresenteerd door de verkoper heeft geaccepteerd.
 • Onderhandeling

  Hierbij wordt gecontroleerd of de documenten die zijn gepresenteerd voor een documentair krediet, voldoen aan de vereisten voordat het geld wordt vrijgegeven aan de verkoper.
Bevestigingsaanwijzing

De methode van aanwijzing van de confirmerende bank, naast die van de kredietopenende bank, voor het honoreren of onderhandelen van de naleving van de vereiste documenten die zijn gepresenteerd door de verkoper.

Toegestane waarden

 • Bevestigen

  De ontvanger moet het krediet bevestigen.
 • May add

  De ontvanger mag zijn bevestiging toevoegen aan het krediet.
 • Without

  De ontvanger hoeft het krediet niet te bevestigen.
Vervaldatum

Het moment waarop de concepten onder het documentair krediet moeten worden opgemaakt: direct of na een opgegeven aantal dagen.

NB

Als u het veld Vervaldatum opgeeft, moet u ook een trekker opgeven. Als de velden Vervaldatum en Betrokkene zijn opgegeven, zijn de velden Gegevens gemengde betalingen en Gegevens uitgestelde betalingen niet beschikbaar.

Als het veld Gegevens gemengde betalingen of het veld Gegevens uitgestelde betalingen is ingevuld, zijn de velden Vervaldatum en Betrokkene niet beschikbaar.

Betrokkene

De relatie waarvan wordt verwacht dat deze een wissel accepteert en betaalt, bijvoorbeeld een cheque, concept of documentair krediet bij presentatie, of op een bepaalde datum (de vervaldatum). Dit is meestal de confirmerende bank of de kredietopenende bank.

NB

Als u het veld Vervaldatum opgeeft, moet u ook een trekker opgeven. Als de velden Vervaldatum en Betrokkene zijn opgegeven, zijn de velden Gegevens gemengde betalingen en Gegevens uitgestelde betalingen niet beschikbaar.

Als het veld Gegevens gemengde betalingen of het veld Gegevens uitgestelde betalingen is opgegeven, zijn de velden Vervaldatum en Betrokkene niet beschikbaar.

Gegevens gemengde betalingen

De gegevens van de gemende betaling met betrekking tot het documentair krediet.

Bijvoorbeeld: 25% van de pro-formafactuur wordt betaald middels vooruitbetaling buiten het documentair krediet, en 75% van het pro-formafactuurbedrag wordt direct betaald.

NB

Als u het veld Vervaldatum invult, moet u ook een trekker opgeven. Als de velden Vervaldatum en Betrokkene zijn ingevuld, zijn de velden Gegevens gemengde betalingen en Gegevens uitgestelde betalingen niet beschikbaar.

Als het veld Gegevens gemengde betalingen of het veld Gegevens uitgestelde betalingen is ingevuld, zijn de velden Vervaldatum en Betrokkene niet beschikbaar.

Gegevens uitgestelde betalingen

Als het documentair krediet beschikbaar is voor uitgestelde betaling, kunt u op dit veld de betalingsdatum opgeven of aangeven hoe de betalingsdatum moet worden bepaald, bijvoorbeeld een vast aantal dagen na de uitgiftedatum van de vrachtbrief.

NB

Als u het veld Vervaldatum invult, moet u ook een trekker opgeven. Als de velden Vervaldatum en Betrokkene zijn ingevuld, zijn de velden Gegevens gemengde betalingen en Gegevens uitgestelde betalingen niet beschikbaar.

Als het veld Gegevens gemengde betalingen of het veld Gegevens uitgestelde betalingen is ingevuld, zijn de velden Vervaldatum en Betrokkene niet beschikbaar.

Bedragtolerantie (-)

Het percentage waarin de negatieve bedragtolerantie van het documentair krediet bedrag wordt uitgedrukt. Voorbeeld: een negatieve bedragtolerantie van 5% betekent dat het laagst toegestane bedrag het documentair kredietbedrag min 5% van dat bedrag is.

Bedragtolerantie (+)

Het percentage waarin de positieve bedragtolerantie van het documentair krediet bedrag wordt uitgedrukt. Dit percentage mag hoger zijn dan het documentair kredietbedrag.

Extra dekkingsbedragen

Extra dekkingsbedragen, zoals verzekering, transport of rente.

Terugbetalende bank

De bank die door de afzender, de kredietopenende bank, is gemachtigd om geldopnames terug te betalen conform het documentair krediet. Dit kan een vestiging zijn van de afzender of de ontvanger, de adviserende bank of een geheel andere bank.

Advies via bank

Als deze bank anders is dan de adviserende bank, is dit de bank waardoor het documentair krediet moet worden geadviseerd of bevestigd aan de begunstigde.

Onderhandelende bank

De bank die controleert of de documenten die volgens het documentair krediet zijn vereist, voldoen aan de voorwaarden. De betaling wordt door deze bank overgemaakt aan de begunstigde. De bank kan specifiek worden genoemd in het documentair krediet, of kan een bank zijn die is gekozen door de verkoper.

Adviserende bank 2

Doorgaans de lokale vestiging van de eerste adviserende bank.

Confirmerende bank

De bank die zijn confirmatie toevoegt aan een documentair krediet na autorisatie of op verzoek van de kredietopenende bank. Volgens de huidige regels voor documentaire kredieten is een confirmerende bank onherroepelijk gebonden om het documentair krediet te honoreren of onderhandelen vanaf het moment dat deze bank zijn confirmatie toevoegt aan het krediet.

Bank van nemer

De bank die geld stort op de rekening van de nemer vanwege een overdracht.

Overdragende bank

De bank die door de kredietopenende bank is gemachtigd om op verzoek van de begunstigde het volledige documentair krediet of een gedeelte daarvan over te boeken naar een andere relatie, bijvoorbeeld een tussenpersoon of leverancier.

Aanwijzingen van betalende bank

Aanwijzingen voor de betalende bank, accepterende bank of onderhandelende bank. In de aanwijzingen kan ook worden aangegeven of notificatie vooraf van een vergoedingsclaim of debet aan de kredietopenende bank is vereist.

Termijn

De periode na de verzenddatum waarbinnen de documenten moeten worden gepresenteerd voor betaling, acceptatie of onderhandeling.

De periode wordt uitgedrukt in een aantal dagen.

Als dit veld leeg is, is de presentatieperiode 21 dagen, waar van toepassing. In sommige gevallen moet er op of vóór de vervaldatum een presentatie worden gegeven door of namens de begunstigde.

Zoals beschreven in deze regels moet binnen 21 dagen na de verzenddatum een presentatie met een of meer originele transportdocumenten worden gegeven door of namens de begunstigde. De presentatie mag in geen geval na de vervaldatum van het krediet plaatsvinden.

Ontvanger

De relatie waaraan de goederen moeten worden geleverd.

De geadresseerde is een relatie, doorgaans een inkoper, die door de opdrachtgever, doorgaans een verkoper, in transportdocumenten is benoemd als de relatie waaraan een consignatie moet worden geleverd op de aangegeven plaats van bestemming.

De geadresseerde wordt voor het invullen van de douaneaangifte en voor het betalen van rechten en heffingen beschouwd als de eigenaar van de consignatie. Het formele eigendom van de consignatie wordt echter pas na volledige betaling van de factuur van de verkoper overgedragen aan de geadresseerde.

Te notificeren relatie 1

De relatie die door de vervoerder op de hoogte moet worden gebracht van levering van de goederen op de plaats van bestemming. De te notificeren relatie is normaal gesproken de importeur of de agent van de importeur die de goederen inklaart bij de douane.

NB

U kunt twee te notificeren relaties opgeven.

Deelzending toestaan

Indien dit selectievakje is ingeschakeld, hoeft niet de volledige hoeveelheid te worden verzonden van de zending die is gegenereerd voor het document dat aan het documentair krediet is gekoppeld. Niet-verzonden hoeveelheid in voorraadeenheid-hoeveelheden zijn toegestaan.

Indien dit selectievakje is uitgeschakeld, kunnen zendingen met Niet-verzonden hoeveelheid in voorraadeenheid-hoeveelheden niet worden bevestigd. De documentnalevingscontroles resulteren in een afwijzing.