Tworzenie mieszanych pojemników

Pojemnik mieszany to na przykład paleta wyładowana pudłami z różnych elementów. Można tworzyć mieszane pojemniki w wierszu wysyłki poprzez przypisanie innego pojemnika nadrzędnego do istniejącego pojemnika. Można też dodać nowy pojemnik i przypisać nowy pojemnik do istniejącego pojemnika nadrzędnego.

Aby utworzyć mieszany pojemnik:

 1. Wybierz z menu Wysyłka > Opakowania.
 2. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć wiersz wysyłki.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Opcjonalnie przypisz istniejący pojemnik do innego pojemnika nadrzędnego:
  1. Kliknij przycisk Wybierz, aby otworzyć pojemnik.
  2. Kliknij przycisk Wyszukaj w polu Pojemnik nadrzędny.
  3. Wybierz pojemnik z listy i kliknij przycisk OK.
   Nadrzędny wiersz wysyłki

   Wiersz wysyłki nadaje numer każdej pozycji. To pole pokazuje numer wiersza wysyłki pozycji, która jest zapakowana w pojemniku.

   Identyfikator pojemnika
   Pole pojemnika pokazuje wartość liczbową, która jest unikatowym numerem dla pakietu. Manager opakowania tworzy ten numer w połączonym systemie ERP. Ten numer jest drukowany na etykietach i przenoszony na WPW. Jeśli to możliwe, kliknij Wyszukiwanie i wybierz identyfikator pojemnika.
   Numer sekwencyjny
   Ten numer wskazuje kolejność, w jakiej wyświetlane są wiersze w obrębie wysyłki oraz kolejność przetwarzania zadań.
   Zastosowanie pojemnika
   To pole wskazuje sposób wykorzystania pojemnika w strukturze pojemników.
   • WEWNĘTRZNY: Zawiera towary
   • ZEWNĘTRZNY: Zawiera WEWNĘTRZNY pojemnik
   • PUSTY: Typy pojemników inne niż WEWNĘTRZNY lub ZEWNĘTRZNY, które nie mają funkcji, na przykład pokrywa lub okrycie pojemnika
   • MIESZANY: Pojemnik ZEWNĘTRZNY zawierający co najmniej 2 pojemniki WEWNĘTRZNE, które są wypełnione różnymi pozycjami
   Typ pojemnika
   To pole pokazuje identyfikator pozycji opakowania. Pozycje opakowania to materiały, które mają zawierać lub trzymać razem inne pakowane materiały.
   Poziom
   To pole pokazuje kod, który wskazuje poziom opakowania. Poziom odnosi się do hierarchii opakowań. Poziom 1 reprezentuje poziom podstawowy, czyli materiał pojemnika lub opakowania na podłodze lub na ziemi.
   Przykład: Poziom 1: paleta, poziom 2: pudło
 5. Opcjonalnie przypisz nowy pojemnik do pojemnika nadrzędnego:
  1. Kliknij przycisk Dodaj pojemniki.
  2. Wybierz pole Typ pojemnika.
  3. Wybierz pole Pojemnik nadrzędny.
 6. Kliknij przycisk OK.
 7. Kliknij przycisk OK.
 8. Kliknij przycisk Zapisz.