Synchronizacja plików standardowych zasobów druku

Na stronie Plik ZIP zasobów druku można rozpocząć proces synchronizacji standardowych zasobów druku z mechanizmem drukowania InterFormNG. Do standardowych zasobów druku zaliczają się standardowe szablony druku, standardowe szablony dyspozytorów oraz inne pliki zasobów InterFormNG.

Aplikacja wykorzystuje AWS SQS i bramę ION API do przesyłania standardowych zasobów druku z usług chmury aplikacji do On-Premises Print Agent i mechanizmu drukującego InterFormNG.

  1. Wybierz Dane globalne > Plik ZIP szablonu wydruku.
  2. Aby rozpocząć proces synchronizacji standardowych plików zasobów druku, kliknij przycisk Zastosuj standardowe pliki zasobów druku.
    Usługa Drukowanie wysyła powiadomienie do On-Premises Print Agent dla każdego SQS w celu aktualizacji zasobów druku z usługi Drukowanie. On-Premises Print Agent odbiera ten komunikat i inicjuje polecenie do usługi Drukowanie, aby pobrać plik ZIP, który zawiera standardowe zasoby druku, przez ION API.