Przeglądanie pliku niestandardowego tłumaczenia wydruku

Aby przejrzeć zawartość pliku niestandardowego tłumaczenia wydruku:

 1. Wybierz Drukowanie > Tłumaczenia wydruków. Kliknij przycisk Analiza niestandardowego tłumaczenia wydruku.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa
  To pole określa nazwę niestandardowego tłumaczenia wydruku.
  Opis
  To pole zawiera opis niestandardowego tłumaczenia wydruku.
  Właściwość list kodów
  To pole wyboru wskazuje, czy przetłumaczone teksty odnoszą się do właściwości listy kodów.
  Zawartość
  To pole zawiera opis treść XML niestandardowego tłumaczenia wydruku.