Dane główne miejsc rozładunku

Na stronie Dane główne miejsc rozładunku można przeglądać, tworzyć, edytować i usuwać dane główne miejsc rozładunku, takie jak Identyfikator DUNS oraz NIP.

Na stronie Dane główne miejsca rozładunku możesz zarządzać danymi głównymi miejsca rozładunku, które nie są dostępne w systemie ERP. Możesz również zaimportować dane główne miejsc rozładunku automatycznie z połączonego systemu ERP i dopasować wymagane pola zgodnie ze swoimi potrzebami.

Wybierz drugą opcję, aby pozwolić aplikacji zaimportować BOD ShipToPartyMaster, jeśli dane główne miejsca rozładunku są tworzone lub modyfikowane w systemie ERP. Dane główne miejsc rozładunku są pokazane na stronie Dane główne miejsc rozładunku. Możesz zdefiniować pola, którymi zarządzasz i które nie będą zastępowane w wyniku importu BOD ShipToPartyMaster. Inne pola są importowane i uaktualniane automatycznie przez system ERP.

Uwaga

Można aktywować automatyczny import BOD ShipToPartyMaster w systemie ERP na liście kodów ImportMasterData. Jeśli nie aktywowano opcji automatycznego importu, można zarządzać danymi głównymi miejsca rozładunku ręcznie na stronie Dane główne miejsc rozładunku. Można określić pola, które mają być aktualizowane za pomocą BOD ShipToPartyMaster na liście kodów ShipToMasterUpdateFields.

Aby wyszukać dane główne miejsca rozładunku, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza danych głównych miejsc rozładunku.