Importowanie identyfikatorów partnera

Na stronie Importowanie identyfikatorów partnera można importować dane identyfikatora partnera, które zostały wcześniej wyeksportowane do innego środowiska. Na przykład przeniesienia danych identyfikatora partnera ze środowiska testowego do środowiska produkcyjnego. Dane identyfikatora partnera są importowane z pliku XML w wybranym folderze importu.

Można filtrować dane identyfikatora partnera w celu importowania według podmiotu gospodarczego oraz kontrolować zachowanie importu dla istniejących danych identyfikatora partnera:

  • Usuń istniejące dane identyfikatora partnera przed importowaniem nowych danych.
  • Pomiń import istniejących danych identyfikatora partnera.
  • Zastąp istniejące dane identyfikatora partnera.

Użyj trybu testowego, aby sprawdzić dane identyfikatora partnera, które mają być importowane. W trybie testowym, informacje, ostrzeżenia i błędy są rejestrowane i wyświetlane tylko na liście Wpisy dziennika.

Podczas importu danych identyfikatora partnera przeprowadzany jest proces sprawdzania poprawności danych. Jeśli dane pomyślnie przejdą proces sprawdzania poprawności, zostaną zaimportowane. Błędy i ostrzeżenia można sprawdzić na liście Wpisy dziennika.

Funkcja importu może być również stosowana przez klientów do przenoszenia ich danych identyfikatora partnera z systemu źródłowego do aplikacji.

Uwaga

Aby skorzystać z funkcji eksportu i importu dla danych identyfikatora partnera, użytkownicy potrzebują odpowiedniego przypisania ról dla obszaru Transformacja.