Plik ZIP zasobów druku

Na stronie Plik ZIP zasobów druku można przeglądać i eksportować plik ZIP zasobów druku.

Pliki zasobów drukowania niestandardowego są przechowywane w bazie danych dzierżawcy. Użytkownicy mogą przesłać do aplikacji dowolne pliki zasobów niestandardowego wydruku, takie jak szablony wydruku, szablony dyspozytora czy tłumaczenia wydruków. Na tej stronie można pobrać wszystkie pliki niestandardowych zasobów wydruku dzierżawcy w pliku ZIP.