Kody

Na stronie Kody można wyświetlić listę wierszy kodu. Wiersz kodu jest oparty o istniejącą listę kodów, która określa właściwości kodów, które się na niej znajdują. Podczas konfiguracji listy kodów wiersz kodów jest tworzony i automatycznie wyświetlany na tej stronie. Wiersz kodu dziedziczy główne informacje z listy kodów. Na przykład są dziedziczone: nazwa, opis, struktura hierarchii i definicja jako systemowa lista kodów.

Kod wiersza kodu składa się z danych głównych, danych hierarchii i właściwości. Dane nagłówka zawierają nazwę kodu, opis i zakres czasu ważności kodu. Dane hierarchii określają ścieżkę hierarchii użytą do przechowywania i dostępu do danych. Wartości właściwości określają charakterystyczne wartości kodu.

Aby wyszukać konkretne wiersze kodu, należy określić kryteria filtrowania we wpisach pól wymaganych kolumn.

Aby wyświetlić szczegółowe ustawienia, kliknij przycisk Analiza wiersza kodu.