Szczegóły komunikatu tekstowego

Na tej stronie można zatwierdzić lub usunąć komunikat, w zależności od jego stanu.

Widok szczegółowy strony Zarządzanie komunikatami zawiera szczegółowe informacje na temat wybranego komunikatu:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka komunikatu.
  • Ręcznie ustaw status komunikatu, który jest przetwarzany na BŁĄD. Następnie można usunąć komunikat.
  • U dołu stron na kartach Komunikat źródłowy oraz Komunikat docelowy sprawdź format źródłowy oraz docelowy przekazywanego komunikatu.
  • Na karcie Komunikat pośredni można przejrzeć i sprawdzić strukturę komunikatu XML. Jest to opcja, jeśli mapowanie arkusza stylów do konwersji komunikatu zostało zmienione lub zostały utworzone nowe mapowania.
  • Na karcie Polecenie drukowania sprawdź i ewentualnie ponownie wydrukuj utworzone polecenia drukowania.
  • Kliknij Zatwierdź wpisy dziennika. Wyświetl i sprawdź wpisy dziennika wykonanych etapów transformacji.

Na kartach Komunikat źródłowy, Komunikat docelowy i Komunikat pośredni można przeglądać i pobierać do pliku sformatowane dane EDI i XML. Za pomocą przycisków Sformatowany i Oryginalny można przełączać się między widokiem danych sformatowanych i niesformatowanych. Dane są sformatowane po segmencie lub rekordzie na wiersz.