Szczegóły danych głównych przewoźników

Na tej stronie można przeglądać i edytować dane główne przewoźników.

W widoku szczegółowym strony Dane główne przewoźników można znaleźć szczegółowe informacje o danych głównych wybranych przewoźników:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka danych głównych przewoźnika.
  • Sprawdź kartę Adresy na dole strony, na której przedstawiono wiersze różnych adresów przewoźnika.
  • Sprawdź kartę Dane klienta, na której przedstawiono dodatkowe informacje o kliencie, przewoźniku i środku transportu.
  • Sprawdź kartę Informacje o kontakcie, na której przedstawiono informacje o osobie kontaktowej przewoźnika.
Uwaga

W przypadku gdy aktywowano import BOD CarrierParty z systemu ERP, można edytować tylko te pola, które skonfigurowano na liście kodów CarrierMasterUpdateFields. Lista kodów CarrierMasterUpdateFields określa pola, które można edytować. Nie można edytować pól Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy. Jeśli zarządzasz danymi głównymi przewoźników ręcznie, pole Ostatnio modyfikowane przez zawiera Twoją nazwę użytkownika. Pole Podmiot gospodarczy zawiera dane podmiotu gospodarczego, w którym obecnie pracujesz.