Rozporządzenie o ochronie danych osobowych

Na stronie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych, dostępnej w zakładce Dane główne, dostępna jest funkcja anonimizacji danych osobowych w aplikacji.

Na stronie Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych można wykonywać następujące czynności:

 • Przed anonimizacją danych wyeksportuj dane osobowe, takie jak „nazwa wyświetlana”, „imię” i „nazwisko” użytkownika. Określ nazwę użytkownika i kliknij przycisk Eksportuj. Dane są eksportowane do pliku XML.
 • Aby zaszyfrować dane osobowe wybranych rekordów, kliknij przycisk Anonimizuj.

To są tabele/kolumny bazy danych, które kwalifikują się do anonimizacji:

 • AMD_CARRIER_ADDRESS
  • C_ADDRESS_ATTENTION_OF_NAME
 • AMD_CARRIER_MASTER
  • C_PERSON_IN_CHARGE_CARRIER
  • C_LAST_MODIFICATION_PERSON
 • AMD_CONTACT_MASTER
  • C_FIRST_NAME
  • C_MIDDLE_NAME
  • C_LAST_NAME
 • AMD_CUSTOMER_ADDRESS
  • C_ADDRESS_ATTENTION_OF_NAME
 • AMD_CUSTOMER_MASTER
  • C_ADDRESS_ATTENTION_OF_NAME
  • C_INTRN_RPRSN_NAME
  • C_EXTRN_RPRSN_NAME
  • C_PERSON_IN_CHARGE_CUSTOMER
  • C_LAST_MODIFICATION_PERSON
 • AMD_PROPERTY
  • C_VALUE
 • AMD_SHIP_TO_ADDRESS
  • C_ADDRESS_ATTENTION_OF_NAME
 • AMD_SHIP_TO_MASTER
  • C_LAST_MODIFICATION_PERSON
 • EXM_INVOICE
  • C_BILL_TO_ADDRS_ATTNT_OF_NAM
  • C_BILL_TO_NAME
  • C_CUSTOMER_ATTENTION_OF_NAME
 • EXM_MASTER_CONSIGNMENT
  • C_POOL_PNT_ADDRS_ATTNT_OF_NA
 • EXM_SHIP_FROM_INFO
  • C_ADDRESS_ATTENTION_OF_NAME
 • EXM_SHIPMENT
  • C_ADDRESS_ATENTION_OF_NAME
  • C_CONTACT_NAME
  • C_CRRR_ADDRS_ATTNT_OF_NAME
  • C_CRRR_PRSN_IN_CHRG_CRRR
  • C_CUSTOMER_PERSON_IN_CHARGE
  • C_SHIP_TO_ADDRS_ATTNT_OF_NAM
  • C_SUB_CRRR_ADDRS_ATTNT_OF_NA
  • C_SUB_CRRR_PRSN_IN_CHRG_SUB_
  • C_TRGT_SHIP_TO_ADDRS_ATTNT_O
  • C_TRNST_FRWRD_ADDRS_ATTNT_OF
  • C_TRNST_FRWRD_PRSN_IN_CHRG_T
  • C_TRNST_FRWRD_TRNST_FRWRD_NA
 • EXM_SINGLE_CHECK_ADDRESS
  • C_NAME
 • EXM_SUPPLIER
  • C_PERSON_IN_CHARGE_SUPPLIER
  • C_SPPLR_ADDRS_ATTNT_OF_NAME
 • EXM_WAREHOUSE_CONTAINER
  • C_ADDRESS_ATENTION_OF_NAME
  • C_CRRR_ADDRS_ATTNT_OF_NAME
  • C_CSTMR_ADDRS_ATTNT_OF_NAME
  • C_CSTMT_PRSN_IN_CHRG_CSTMR
  • C_CUSTOMER_PERSON_IN_CHARGE
  • C_SHIP_TO_ADDRS_ATTNT_OF_NAM
 • SECMDM_USER_DETAILS
  • C_DISPLAY_NAME
  • C_FIRST_NAME
  • C_LAST_NAME
 • SRM_CONTRACT
  • C_EXT_CONTACT_CONTACT_NAME
  • C_INT_CONTACT_CONTACT_NAME