Edytowanie arkusza stylów

Aby edytować arkusz stylów:

  1. Wybierz Transformacja > Konfiguracja > Arkusze stylów.
  2. Kliknij przycisk Analiza arkusza stylów.
  3. Kliknij przycisk Edytuj.
  4. W razie potrzeby modyfikuj kod arkusza stylów XML.
  5. Aby zapisać arkusz stylów, kliknij Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu arkusza stylów.