Zarządzanie kodami obszaru Wysyłka

Można edytować te kody w systemie:

Te kody umożliwiają wybór opcji dostępnych w wyżej wymienionych kodach:

  • ASNTypes
  • ContainerAggregationMode
  • ItemUsage
  • LanguageCodes
  • PackingListTypes
  • PackingSlipTypes
  • UnitsOfMeasure
  • LabelTypes
  • WaybillTypes
  • EDIWaybillTypes
Uwaga

Firma Infor stanowczo zaleca, aby nie edytować tych kodów.