Usuwanie wychodzących BOD

Na stronie Wychodzące BOD można usunąć jeden lub więcej BOD z listy wychodzących BOD.

Aby usunąć wychodzący BOD:

  1. Wybierz pozycje ION Connector > Wychodzące BOD.
  2. Wybierz jeden lub więcej wychodzących BOD z listy.
  3. Kliknij przycisk Usuń.
  4. Kliknij przycisk OK, aby potwierdzić, że chcesz usunąć wybrany lub wybrane BOD.