Edytowanie przewidywanych wysyłek

Ostateczne etykiety wysyłkowe zawierające informacje o wysyłce można drukować bezpośrednio po przesłaniu harmonogramów sprzedaży do magazynu. W tym celu w systemie ERP tworzone są przewidywane wysyłki wraz z pojemnikami, w tym przypadku w systemie Infor LN. Następnie obszar funkcjonalny Wysyłka otrzymuje komunikat o stanie Zwolniono.

Aby wyszukać przewidywane wysyłki:

 1. Wybierz Wysyłka > Dostawy.
 2. Aby wykonać wyszukiwanie, użyj funkcji filtrowania paska filtru kolumn.
 3. W kolumnie Dostawa określ numer dostawy, którą chcesz wyszukać.
  Uwaga

  Można także wyszukać część numeru dostawy, klienta lub dowolną niezbędną wartość, aby odfiltrować wyniki wyszukiwania.

 4. Określ dowolne inne wyszukiwane terminy, aby wyświetlić przefiltrowaną listę dostaw. Kliknij przycisk filtrowania siatki.
 5. Kliknij przycisk Analiza, aby otworzyć szczegóły dostawy.
 6. Na karcie Wysyłki można sprawdzać stan wysyłek. Przewidywane wysyłki mają stan Zwolniono.
 7. Kliknij kartę Zadania.
 8. Sprawdź stan zadania.
  Zadania, które nie dotyczą etykiet, mają stan Nie kwalifikuje się. Tylko zadania etykiet mogą być wykonywane dla przewidywanych wysyłek (dokument dostawy można wydrukować opcjonalnie). Aby wykonać zadanie bez etykiety, wymagane jest ukończenie dostaw.