Edytowanie kodu

Aby edytować kod:

 1. Wybierz Dane główne > Kody.
 2. Kliknij przycisk Analiza wiersza kodu.
 3. Kliknij przycisk Edytuj.
 4. Kliknij przycisk Analiza wiersza kodu w polu Właściwości listy kodów.
  Otworzy się okno dialogowe Zarządzanie właściwościami kodów.
 5. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
 6. Aby zapisać zmiany, kliknij przycisk OK.
 7. Aby zapisać listę kodów, kliknij przycisk Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu listy kodów.