Szczegóły numeru porządkowego

Na tej stronie można przeglądać i edytować wybraną definicję numeru porządkowego. W razie potrzeby można zresetować bieżący numer.

Widok szczegółowy strony Numery porządkowe zawiera szczegółowe informacje o wybranej definicji numerów porządkowych:

  • Sprawdź poziom hierarchii, podmiot gospodarczy, partnera handlowego, klienta i miejsce rozładunku, dla których zdefiniowana jest numeracja.
  • Sprawdź zakres numerów i bieżącą wartość numeracji.
  • Sprawdź wzorzec, prefiks i sufiks, które służą do formatowania numeracji.
  • Sprawdź zdefiniowane działanie przepełnienia, wartość progową ostrzeżenia i wartość interwału ostrzeżenia.

Aby edytować wybraną definicję numeru porządkowego, kliknij Edycja.

Uwaga

Jeśli klikniesz Zmień bieżącą wartość, możesz resetować bieżący numer. Zwykle jest to stosowane do corocznych zmian numeracji.