Przeglądanie historii IS pojemników

 1. Wybierz Wysyłka > IS pojemników.
 2. Aby wyszukiwać, określ kryteria wyszukiwania w jednym lub więcej z poniższych pól:
  Klient
  To pole zawiera umowny zestaw znaków używany do identyfikacji klienta w podmiocie gospodarczym. Dane klienta są odczytywane z systemu ERP.
  Miejsce rozładunku
  To pole wskazuje kod lokalizacji, który jest stosowany z nazwą miejsca rozładunku w celu określenia, gdzie wysyłany jest towar.
  Jeśli towary dostarczane są do zewnętrznego dostawcy usług (ESP), to pole pokazuje nazwę miejsca rozładunku ESP.
  Typ pojemnika klienta
  Typ pojemnika klienta jest przesyłany z systemu ERP. Można zmienić typ, na przykład, w celu dostosowania do drukowania etykiety.
  Podmiot gospodarczy

  Dla każdego użytkownika należy skonfigurować co najmniej jeden podmiot gospodarczy. Dla określonego użytkownika należy ustawić jeden z tych podmiotów gospodarczych jako domyślny.

  Każda transakcja należy do tego domyślnego podmiotu gospodarczego użytkownika. Użytkownik może zmienić domyślny podmiot gospodarczy za pomocą pola kombi Podmiot gospodarczy.

  Użytkownik może przeglądać dane domyślnych i wszystkich innych przypisanych podmiotów gospodarczych.

 3. Przeglądaj następujące informacje:
  IS pojemnika
  To pole pokazuje ilość skumulowaną pojemnika dla danego Miejsca rozładunku.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj jednowierszowy opis, notatkę lub uwagę.
 4. Kliknij przycisk Analiza.
 5. W sekcji IS pojemników przejrzyj lub określ następujące informacje:
  Miejsce rozładunku/podmiot gospodarczy
  Miejsce rozładunku określa lokalizację, do której będą dostarczane towary. To pole pokazuje podmiot gospodarczy miejsca rozładunku.
 6. Przeglądaj Historię IS pojemników:
  Dostawa
  Dostawa to zbiór wysyłek dla jednego klienta. Ta liczba może być przekazana z systemu ERP.

  W niektórych systemach ERP identyfikator dostawy odpowiada identyfikatorowi wysyłki.

  Wysyłka
  Ten numer identyfikuje wysyłkę. Wysyłka zawiera liczbę zapakowanych pozycji, które mają być dostarczone pod adres miejsca rozładunku klienta.
  Data wysyłki
  To pole pokazuje datę, w której towary są w drodze do ich miejsca przeznaczenia.
  Ilość
  To pole pokazuje ilość opakowań, która jest wykorzystywana w odpowiednim procesie biznesowym.
  IS pojemnika
  To pole pokazuje ilość skumulowaną pojemnika dla danego Miejsca rozładunku.