Przeglądanie listy konfiguracji identyfikatora partnera

Strona Identyfikatory partnerów zawiera listę zdefiniowanych konfiguracji identyfikatora partnera.

Aby przeglądać listę konfiguracji identyfikatora partnera:

 1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Identyfikatory partnera.
 2. Przeglądaj następujące informacje:
  Nazwa hierarchii partnera
  Nazwa hierarchii partnera to klasyfikacja dla grupy partnerów do komunikacji. Dla tej konfiguracji potrzebna jest hierarchia partnera.
  Identyfikator partnera
  Identyfikator partnera to węzeł hierarchii konfiguracji, który identyfikuje partnera do komunikacji lub grupę partnerów do komunikacji.
  Typ komunikatu
  Typ komunikatu definiuje treść komunikatu. Przykłady to VDA 4905, VDA 4915, ASC X12 830 Harmonogram planowania z możliwością wydawania, lub ASC X12 862 Harmonogram wysyłki. Typ komunikatu zależy od standardu komunikatu.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  To pole określa datę rozpoczęcia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę rozpoczęcia z kalendarza.
  Obowiązująca data zakończenia
  To pole określa datę zakończenia okresu obowiązywania konfiguracji.
  Podczas edycji kliknij przycisk Kalendarz, aby wybrać datę zakończenia z kalendarza.
  Kierunek komunikatu
  Komunikaty przychodzące mają kierunek komunikatu Przychodzący, a komunikaty wychodzące Wychodzący.
  Identyfikator nadawcy
  Identyfikator nadawcy to numer identyfikacyjny nadawcy, który jest zawarty w komunikacie. Np. identyfikator nadawcy to identyfikator klienta, identyfikator dostawcy lub logiczny adres nadawcy komunikatu.
  Identyfikator odbiorcy
  Identyfikator odbiorcy to numer identyfikacyjny odbiorcy, który jest zawarty w komunikacie. Na przykład, identyfikatorem odbiorcy może być identyfikator klienta, identyfikator dostawcy lub logiczny adres odbiorcy komunikatu.
  Uwaga
  Przejrzyj lub podaj krótki opis celu konfiguracji.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.
  Podmiot gospodarczy
  Podmiot gospodarczy jest korporacją lub podgrupą korporacji. Podmiot gospodarczy działa niezależnie w obszarze jednej lub więcej funkcji działalności lub księgowości. Podmiot gospodarczy tworzy rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie z kompletnego, zbilansowanego zestawu transakcji i często jest podmiotem prawnym. Podmiot gospodarczy jest określony w zakresie dzierżawcy i może zawierać lokalizacje. Wpis pola jest dezaktywowany. Podmiot gospodarczy jest automatycznie ustawiany podczas zapisywania danych. Domyślny jest podmiot gospodarczy, w którym aktualnie pracujesz.