Przeglądanie przychodzących danych BOD

Aby przejrzeć zawartość przychodzącego BOD:

  1. Wybierz Dane główne > Przychodzące BOD. Kliknij przycisk Analiza przychodzącego BOD.
  2. Przejrzyj dane na stronie Szczegóły przychodzącego BOD.