Kopiowanie definicji numeru porządkowego

Na stronie Numery porządkowe możesz tworzyć, edytować, resetować, kopiować i usuwać definicje numerów porządkowych. Definicje numerów porządkowych kontrolują automatyczną numerację dostaw głównych, które są przetwarzane w obszarze Wysyłka.

Aby skopiować definicję numeru porządkowego:

  1. Wybierz Dane główne > Numery porządkowe.
  2. Wybierz definicję numeru porządkowego.
  3. Kliknij Kopiuj.
    Wyświetli się widok szczegółowy strony Numery porządkowe.
  4. W razie potrzeby edytuj ustawienia.
  5. Aby zapisać definicję numeru porządkowego, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu numeru porządkowego.