Eksportowanie pliku niestandardowego tłumaczenia wydruku

Aby wyeksportować niestandardowe tłumaczenie wydruku:

  1. Wybierz Drukowanie > Tłumaczenia wydruków.
    Uwaga

    Aby wyeksportować plik niestandardowego szablonu tłumaczenia wydruku z widoku szczegółowego strony Tłumaczenia wydruków, kliknij przycisk Analiza niestandardowego tłumaczenia wydruku. Kliknij przycisk Eksportuj.

  2. Wybierz niestandardowe tłumaczenie wydruku z listy.
  3. Kliknij przycisk Eksportuj.
    Wybrany plik jest pobierany do folderu na komputerze lokalnym.