Przeglądanie listy list kodów

Na stronie Listy kodów przedstawiono najważniejsze informacje o polach dla każdej listy kodów w aplikacji.

Aby przeglądać listę list kodów:

 1. Wybierz Dane główne > Listy kodów.
 2. Przeglądaj informacje o polach:
  Nazwa
  Przejrzyj lub określ nazwę unikatową listy kodów.
  Opis
  Przejrzyj lub określ tekst objaśniający dla listy kodów.
  Struktura hierarchii

  Struktura hierarchii wyszukiwania używana do przechowywania kodów i uzyskiwania dostępu do informacji, na przykład:

  • CodeListHierarchyAE z dzierżawcą hierarchii, podmiotem gospodarczym i lokalizacją: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów TimeZonesOwn i służy do określenia strefy czasowej użytkownika zalogowanego do aplikacji.
  • CodeListHierarchyTradingPartner z dzierżawcą hierarchii i partnerem handlowym: Ta struktura hierarchii wyszukiwania jest używana na liście kodów UnitsOfMeasures i służy do określenia mapowania kodu właściwego dla danego partnera handlowego dla miar jednostek.
  Podczas edycji kliknij przycisk Wyszukiwanie i wybierz hierarchię ze wstępnie zdefiniowanych list kodów hierarchii.
  Moduł
  Każda lista kodów musi być przypisana do obszaru funkcjonalnego aplikacji. Jeśli lista kodów jest używana w kilku obszarach funkcjonalnych, musi być przypisana do obszaru Infor Automotive Exchange Common.
  Podczas edycji wybierz obszar funkcjonalny, do którego ma zostać przypisana lista kodów z listy rozwijanej.
  Wypełnione
  Zaznaczone pole wyboru wskazuje, że kody są zdefiniowane dla listy kodów na stronie Kody.
  Użytkownik, który dokonał ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje użytkownika, który dokonał ostatniej aktualizacji.
  Data ostatniej aktualizacji
  To pole pokazuje datę ostatniej aktualizacji.