Kopiowanie reguły transformacji

Aby skopiować regułę transformacji:

  1. Wybierz z menu Transformacja > Konfiguracja > Reguły transformacji.
  2. Wybierz regułę transformacji.
  3. Kliknij Kopiuj, aby skopiować wybraną regułę transformacji.
    Pojawi się widok szczegółowy strony Reguły transformacji.
  4. Określ wymagane wpisy w polach.
  5. Aby zapisać nową regułę transformacji, kliknij przycisk Zapisz.
    Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu reguły transformacji.