Dodatkowe opcje konfiguracji

Możesz użyć dodatkowych opcji konfiguracji, aby skonfigurować obsługę i transformację komunikatów przychodzących i wychodzących w obszarze Transformacja:

  • Skonfiguruj ustawienia obszaru Transformacja, aby zoptymalizować procesy sekwencjonowania.
  • Skonfiguruj potwierdzenie funkcjonalne przychodzących komunikatów.