Szczegóły kodu

Na tej stronie możesz przeglądać, tworzyć, edytować, usuwać i eksportować kody z wiersza kodu.

Ta strona zawiera szczegółowe informacje o wybranym wierszu kodu:

  • Sprawdź górną część strony, w której przedstawiono informacje nagłówka wiersza kodów.
  • W dolnej części strony sprawdź przedstawione wiersze Właściwości listy kodów.