Tworzenie głównych danych kontaktowych

Na stronie Główne dane kontaktowe możesz zarządzać głównymi danymi kontaktowymi, które nie są dostępne w systemie ERP.

Uwaga

Jeśli używasz strony Główne dane kontaktowe jako samodzielnego rozwiązania, należy dezaktywować import komunikatu ContactMaster BOD.

Aby utworzyć główne dane kontaktowe.

 1. Wybierz Dane główne > Główne dane kontaktowe.
 2. Kliknij Utwórz.
 3. Określ informacje nagłówka. Możesz określić wszystkie pola z wyjątkiem pól: Ostatnio modyfikowane przez, Data ostatniego importuPodmiot gospodarczy.
  Kontakt
  To pole zawiera identyfikator głównych danych kontaktowych.
  Wersja
  To pole zawiera wersję głównych danych kontaktowych.
  Tytuł
  To pole wskazuje tytuł osoby kontaktowej.
  Imię
  To pole zawiera imię osoby kontaktowej.
  Drugie imię
  To pole zawiera drugie imię osoby kontaktowej.
  Nazwisko
  To pole zawiera nazwisko osoby kontaktowej.
  Przyrostek nazwy
  To pole zawiera przyrostek nazwiska osoby kontaktowej.
  Płeć
  To pole wskazuje płeć osoby kontaktowej.
  Data urodzenia
  To pole wskazuje datę urodzenia osoby kontaktowej.
  Stanowisko
  To pole wskazuje stanowisko osoby kontaktowej.
  Dział
  To pole wskazuje dział osoby kontaktowej.
  Status kontaktu
  To pole pokazuje stan głównych danych kontaktowych. Dostępne są następujące stany kontaktu: Otwarte, Zamknięte, OczekująceUsunięte.
  Uwaga
  To pole pokazuje notatkę o osobie kontaktowej.
  Obowiązująca data rozpoczęcia
  Przejrzyj lub określ pierwszy dzień obowiązywania danych głównych.
 4. Na dole strony kliknij Utwórz, aby określić Szczegóły głównych danych kontaktowych.
  Otworzy się okno dialogowe Komunikacje.
 5. Określ szczegółowe informacje o osobie kontaktowej:
  Domyślny kanał komunikacyjny
  Zaznacz pole wyboru, jeżeli jeśli osoba kontaktowa jest kontaktem domyślnym.
  Sekwencja
  To pole pokazuje numer sekwencji kontaktu.
  Kod kanału
  To pole pokazuje kod kanału. Można wybrać kod kanału z listy rozwijanej. Dostępne kody kanału to Telefon, E-mail, Messenger, witryna oraz Media społecznościowe.
  Użyj kodu
  Pokazuje wykorzystanie kanału komunikacyjnego.
  Prefiks kraju
  Pokazuje kraj, gdzie znajduje się osoba kontaktowa.
  Numer kierunkowy
  Pokazuje numer kierunkowy osoby kontaktowej.
  Numer telefonu
  Pokazuje numer telefonu osoby kontaktowej.
  Numer wewnętrzny
  Pokazuje numer wewnętrzny osoby kontaktowej.
  URI
  Pokazuje adres internetowy URI zasobu osoby kontaktowej
  Język
  Pokazuje język osoby kontaktowej.
  Nie wysyłaj wiadomości e-mail
  Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt e-mailowy jest niepożądany.
  Nie dzwoń
  Zaznacz pole wyboru, jeśli kontakt telefoniczny jest niepożądany.
 6. Aby zapisać szczegóły danych głównych, kliknij przycisk OK.
 7. Aby zapisać główne dane kontaktowe, kliknij Zapisz.
  Wyświetlane jest powiadomienie o pomyślnym zapisaniu głównych danych kontaktowych.