Kopiowanie instrukcji dot. pakowania

Aby utworzyć nową instrukcję dot. pakowania można skopiować istniejącą instrukcję dot. pakowania i dostosować jej konfigurację.

Zastosuj tę procedurę, aby zduplikować instrukcję dot. pakowania:

  1. Wybierz z menu Wysyłka > Konfiguracja > Instrukcje dot. pakowania.
  2. Kliknij pole wyboru instrukcji dot. pakowania, którą chcesz duplikować.
  3. Kliknij Kopiuj.
  4. Zaktualizuj odpowiednie pola na stronie Instrukcje dot. pakowania.
  5. W sekcji Lista wierszy instrukcji dot. pakowania kliknij Utwórz, aby dodać nowy wiersz instrukcji dot. pakowania.
  6. Ewentualnie aby usunąć wiersz z Listy wierszy instrukcji dot. pakowania, wybierz go i kliknij Usuń.
  7. Kliknij przycisk Zapisz.