Ponowne przetwarzanie danych dotyczących przychodzącego BOD

Aby ponownie przetworzyć przychodzący BOD:

  1. Wybierz z menu Wysyłka > Przychodzące BOD. Kliknij przycisk Analiza przychodzącego BOD.
  2. Na stronie Szczegóły przychodzącego BOD kliknij przycisk Przetwórz ponownie.
  3. Kliknij OK, aby potwierdzić, że chcesz ponownie przetworzyć wybrany przychodzący BOD.
    Wartość Przetworzone dla wybranego przychodzącego BOD zostaje zaktualizowana.